Bardzo trudne jest osiągnięcie wzrostu efektywności poprzez
koncentrację na jednym obszarze działania. Dlatego tak ważna jest
OPERACJONALIZACJA

ANALIZUJEMY RZECZYWISTOŚĆ BIZNESOWĄ W OPARCIU O FAKTY I DANE, ABY ŚWIADOMIE ROZWIJAĆ ORGANIZACJĘ Analizujemy sposób funkcjonowania organizacji przez pryzmat istniejącego potencjału, szans rynkowych oraz najlepszych praktyk. Wykorzystujemy narzędzia sprawdzone w praktyce oraz innowacyjne metody naukowe, gwarantujące kompleksową i obiektywną diagnozę. Opieramy się na faktach, aby wskazać optymalną drogę realizacji potrzeb Właścicieli i Osób zarządzających. Tworzymy skuteczny plan rozwoju organizacji wynikający ze strategicznych potrzeb firmy i jej pracowników.

ROZWÓJ ORGANIZACJI TO ROZWÓJ JEJ KLUCZOWYCH FUNKCJI, PROCESÓW I PRACOWNIKÓW Skutecznie operacjonalizujemy strategię rozwoju przedsiębiorstwa od Zarządu do poziomu procesów i zachowań pracowników na niższych szczeblach struktury. Opracowujemy narzędzia gwarantujące wykorzystanie szans rynkowych i silnych stron organizacji, aby zwiększyć jej efektywność finansową. Projektujemy systemy zarządzania oparte o najnowszy i sprawdzony dorobek naukowy w połączeniu z najlepszymi praktykami rynkowymi, aby zapewnić ich ponadprzeciętną elastyczność i efektywność operacyjną. Stosujemy podejście 'problem burning', aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie wyzwania organizacji.

IMPLEMENTUJEMY STRATEGIĘ DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wdrażamy narzędzia służące podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Sprawdzamy realizację zadań, udzielamy informacji zwrotnej, motywujemy do wzrostu efektywności, a przede wszystkim rozwijamy. Zarządzamy zmianą w trakcie prowadzonych działań, inicjujemy nowe projekty, ustalamy nowe obszary rozwoju. Prowadzimy mentoring dla kadry kierowniczej średniego szczebla, pozwalający na bieżące doskonalenie standardów i podnoszenie efektów. Dzięki aktywnej pracy i wykorzystaniu pełnej gamy działań, gwarantujemy osiąganie założonych celów.

DBAMY O DALSZY ROZWÓJ ORGANIZACJI Działania typu follow-up utrwalają wypracowane postawy zawodowe, doskonalą procesy i rozwiązania, a także pozwalają na monitoring wdrożenia rozwiązań. Aby zagwarantować najwyższą jakość wprowadzonych rozwiązań, oceniamy: efekty i ich zgodność z założeniami, wpływ wdrożonych udoskonaleń na poprawę procesów, wymierną poprawę wskaźników biznesowych, a także oddziaływanie zmian w obszarze zarządzania na wzrost sprawności organizacji.

OD DIAGNOZY STANU OPERACJI PO ZMIANĘ NAWYKÓW HANDLOWCÓW.
Przedstawiamy kompletny proces, którego celem jest skuteczne wdrożenie nowej strategii sprzedaży (route-to-market), nowe metody pracy zespołu, jak również nowe kompetencje i umiejętności.

1. Audyt, Diagnoza
Analizujemy podstawowe obszary z wykrzystaniem m.in. metody 6P, 5 sił Portera, benchmarkingu. Pracujemy w terenie z przedstawicielami/handlowcami (nawyki, procesy, klienci). Dokonujemy oceny kompetencji i wiedzy zespołu sprzedaży oraz średniej kadry kierowniczej z wykorzystaniem Assessment/ Development Centre.

2. Rozwiązania
Szeroki zakres obejmuje wszystkie kluczowe elementy strategii rynkowej. Pracujemy zarówno nad kompletem rozwiązań, jak i nad poszczególnymi elementami. Rozwiązania są dostarczane przez Ekspertów CBI oraz Specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzimy aarsztaty angażujące średnią kadrę kierowniczą oraz inne kluczowe osoby.

3. Wdrożenie
Sprawdzamy wykonanie zadań, udzielamy informacji zwrotnej, motywujemy do uzyskiwania większych efektów i rozwijamy. Zarządzamy zmianą w trakcie wprowadzanych działań, inicjujemy nowe projekty, ustalamy nowe obszary rozwoju lub zmian. Dzięki aktywnej pracy i wykorzystaniu pełnej gamy działań gwarantujemy osiągnięcie założonych celów.

4. Follow-up
Działania typu follow-up utrwalają wypracowane postawy, procesy, rozwiązania i pokazują postępy prac. W ramach nich wykorzystujemy monitorowanie i ukierunkowywanie przyjętych działań do wdrożenia. Oceniamy: efekty i ich zgodność z założeniami, wpływ wdrożonych procesów, projektów, zmian, modyfikacji, wzrostów i oszczędności na założone cele i całą organizację.

CORE BUSINESS INSTITUTE TWORZĄ
eksperci posiadający długoletnie doświadczenie menedżerskie oraz w realizacji projektów badawczo-naukowych.
NASI KLIENCI
Coś poszło nie tak..
Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane!
Coś poszło nie tak..
Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane!